شرکت در قرعه کشی

ما شما را تبدیل به میلیاردر خواهیم کرد
ممکن می‌باشد که شما برنده ی یکی از برندگان ۲ میلیاردی ما باشید.
اگر ۲ میلیارد تومان برنده شوید با آن چه خواهید کرد!؟

شرکت در قرعه کشی