سید علیرضا حسینیان

سید علیرضا حسینیان


میخوای بخوا نمی خوای نخوا

09381217036
شماره نظام پزشکی : 5020116440
تخصص : مغز و اعصاب
سطح تخصص : فوق تخصص
ایران، آذربایجان شرقی، تبریز، بنیاد
دریافت نوبت

توضیحات نوبت دهی

نوبت نمیدم 

موقعیت روی نقشه